Hardver eszközök és szoftverek közbeszerzése

Hardver eszközök és szoftverek beszerzése

A dokumentum letöltéséért kattintson a nevére!

2019.02.15.

A Kisvárdai Szakképzési Centrum közbeszerzési eljárást indított el Hardver eszközök és szortver beszerzése tárgyában a mellékelt összefoglaló dokumentum alapján.

Közbeszerzési felhívás


2019.02.27.

Az eljárás iratai: 

1.a. Nyilatkozat M1 alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésről

1.b. Nyilatkozat P1 alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésről

2. Nyilatkozat ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt M1 alkalmassági követelmények igazolására

3. Nyilatkozat bankszámlaszámokról

4.a. Szakmai ajánlat a közbeszerzés 1. részére

4.b. Szakmai ajánlat a közbeszerzés 2. részére

4.c. Szakmai ajánlat a közbeszerzés 3. részére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS tervezet

Ajánlattételi felhívás

Dokumentáció


2019.03.07.

A Hardver eszközök és szoftver beszerzése tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás dokumentumai kiegészítésre és módosításra kerülnek a következő dokumentumokkal:

Ajánlattételi felhívás módosítása és határidő hosszabbítás és mellékletei:

4.a

4.b

Ajanlattételi felhívás módositasa


2019.03.14.

Hardver eszközök és szoftver beszerzése tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás dokumentumai kiegészítésre kerülnek a következő dokumentumokkal: Ajánlattételi felhívás 2. számú módosítása és ajánlattételi határidő meghosszabbítása és mellékletei

4.a.2 módosítás

4.b. 2 módosítás

Ajanlatteteli felhívás 2. számú módósítása


2019.03.20.

Hardver eszközök és szoftver beszerzése tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás dokumentumai kiegészítésre kerülnek a következő dokumentummal:

Kiegészítő tájékoztatás


2019.03.25.

A Hardver eszközök és szoftver beszerzése tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás dokumentumai kiegészítésre kerülnek Bontási jegyzőkönyvvel.

Bontási jegyzőkönyv


2019.07.10.

Az eljárás kiegészítése az összegzés az ajánlatok elbírálásáról dokumentummal.

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról