Híreink

Térítésmentes angol nyelvi képzéseket hirdetünk

A Kisvárdai Szakképzési Centrum a GINOP- 6.1.3-17 projektjének keretében 2019. január 2-tól 2021. december 31-ig térítésmentes, 120 órás, illetve 240 órás angol nyelvi képzéseket hirdet a lakosság idegen nyelvi kommunikációs készségeinek fejlesztése érdekében.

A nyelvi képzések a Közös Európai Referenciakeret (KEF) besorolása szerinti

minimumszinten (A1),
alapszinten (A2),
küszöbszinten (B1) és
középszinten (B2),

9-14 fős kiscsoportokban valósulnak meg.

Az idegennyelvi képzések elsődleges célja a résztvevők idegen nyelvi ismereteinek egy szinttel történő emelése.
A képzés térítésmentessége magában foglalja valamennyi, a képzéshez kapcsolódó szolgáltatást, így a kontaktórákon való részvétel díját, továbbá a résztvevők számára biztosított tankönyv, munkafüzet, hanganyag, e-learning tananyag költségeit. A nyelvi képzés követelményeit teljesítők a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt kapnak.
A képzés ütemezése: 2x4 óra/hét vagy 2X5 óra/hét (a képzés óraszámától, a képzési csoport összetételétől függően)

A soron következő képzések tervezett kezdésének időpontjai: 2020. október-november, 2021. február-március, illetve 2021. október-november hónapokban.

A dokumentumok letöltéséhez kattintson a linkre.

Képzési hirdetmény
Jelentkezési lap