Híreink

A záhonyi Kandó Kálmán Technikum elnyerte az Akkreditált Tehetségpont címet

A tehetségpontok Kárpát-medencei hálózata több mint 1200 szervezetet, intézményt számlál. A hálózatba kerülés feltétele a tehetségpont regisztrációja.

A tehetségpontok számára önmaguk, az általuk képviselt minőség felmérését és megmutatását teszi lehetővé a tehetségpont akkreditációja.

Az akkreditáció célja, hogy a tehetségpont számba vegye, hol tart szervezetének, kapcsolatrendszerének építésében, a tehetségsegítő feladatok ellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtésében.

Az akkreditáció során tehetségügyi szakértők meglátogatják a tehetségpontokat, és személyes konzultációk alapján győződnek meg arról, hogy az intézmények megfelelnek-e a szakmai elvárásoknak. Az akkreditációt követően a tehetségpontok az akkreditáció tényét, valamint minősítési eredményét (akkreditált tehetségpont, akkreditált kiváló tehetségpont) közlő tanúsítványt kapnak, megkapják az akkreditáció minősítési eredményét tanúsító táblát.

A Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium 2017-ben kezdeményezte a regisztrált Tehetségponttá válást.

Az akkreditációs folyamat első lépéseként egy elektronikus felületen rögzítették a Tehetségpont személyi feltételeit, és  bemutatták az intézményben folyó tehetségsegítő tevékenységet (újságíró szakkör, elsősegély szakkör, színjátszó). Ezt követően a kialakult járványügyi helyzet miatt december elején online formában került sor a konzultációra, ahol  Kormos Dénes és Tóth Tamás tehetségügyi szakértők győződtek meg  róla, hogy az intézmény megfelel-e a szakmai elvárásoknak.

Az iskola a 2020/2021 évi akkreditációs folyamatban való részvétele eredményeként az Akkreditált Tehetségpont címet nyerte el, így jogosult a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Tehetségpont cím használatára.