Aktuális

Állások

A Kisvárdai Szakképzési Centrum a következő álláshelyeket hirdeti meg

Közgazdász tanár

A Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium okleveles közgazdász tanárt keres. A pályázó lényeges feladatai közé tartozik az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott, oktatói munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

A munkakör betölthető: 2021. december 01.

Jogviszony időtartalma: határozott idő, egy tanév

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium, 4625 Záhony, Kárpát út 4.

Munkakörbe tartozó feladatok: pénzügyi, gazdasági tantárgyak oktatása szakképző évfolyamokon

Végzettség, szakképzettség: Okleveles közgazdász tanár, egyetemi végzettség

Pályázati feltételek:

 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 41. § szerinti
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek
 • foglalkoztatás esetén foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

Előnyként megjelölendő: 3-5 év szakmai gyakorlat

Pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványa büntetlen előélet igazolására,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

Tájékoztatást nyújtó neve: Vass Levente

Tájékoztatást nyújtó elérhetősége: 06 30 816-04-95

Személyes tájékoztatás: ügyfélfogadási időben

Intézmény honlapjának címe: www.zkando.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 26.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben, vagy postai úton:

szcentrum.kisvarda@gmail.com,

Kisvárdai Szakképzési Centrum, 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról az igazgató egyetértésének figyelembevételével a főigazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti. A kiíró nem vállal semmilyen felelősséget a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítésére.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton, Bodnár Attila Sándor főigazgató részére kell benyújtani (e-mail cím: szcentrumkisvarda@gmail.com), másolatban a titkarsag.zkando@gamil.com címre Vass Levente igazgató úrnak címezve.