Híreink

Szándéknyilatkozat aláírása a Szakképzési Intézmények Térségi Tehetségsegítő Tanácsának (SZINT) megalakítása céljából

2022. március 30-án a kisvárdai Konferenciaközpontban a Kisvárdai Szakképzési Centrum vezetői, Bodnár Attila Sándor főigazgató úr és Matus Attila Imre kancellár úr illusztris vendégeket köszönthettek:

- Pölöskei Gáborné asszonyt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkárát,

  • dr. Seszták Miklós urat, országgyűlési képviselőt
  • Leleszi Tibor urat, Kisvárda város polgármesterét
  • dr. Béres József urat, a Béres Gyógyszergyár elnökét
  • Bárány Péter urat, a Master Good társtulajdonosát,
  • Hegyi Henrik Dénes urat, a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatóját
  • Tálosi András urat, az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját
  • Takács Ede urat, a MÁV Zrt Debreceni Területi Igazgatóság műszaki igazgató helyettesét, valamint Csige Judit területi humánpartner-vezetőt.

Főigazgató úr köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a SZINT a maga nemében egyedülálló, unikális, mivel most először jön létre a szakképzéshez kapcsolódó tehetségsegítő tanács. Ez a tanács céljául tűzi ki az általános iskolai tanulók pályaorientációjának elősegítését, mivel bizonyos tehetségek korán jelentkeznek, nagy hangsúlyt kíván fektetni a határon túli tehetséges diákok támogatására, elsősorban a közgazdaság, közlekedés, sport, vendéglátás, építőipar, specializált gép- és járműgyártás, elektronika és elektrotechnika ágazatokhoz kapcsolódik, a tehetségek támogatásában számít állami szervek, cégek, szakképzési centrumok, tehetségpontok munkájára, be kívánja vonni a munkába a digitális alkotó műhelyeket és a Tanítsunk Magyarországért programot.

A Kisvárdai Szakképzési Centrum részeként működő iskolák regisztrált vagy akkreditált tehetségpontok, jelentős versenyeredményeket érnek el tanulóink, nagy hagyományai vannak a tehetségek támogatásának az iskolákban, például ösztöndíjak, díjak segítik a fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában.

Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszony beszédében felhívta a figyelmet, hogy a szakképzésben is vannak tehetséges gyermekek, ezért indult meg a napokban az Apáczai ösztöndíjprogram, mely során a tanulók havonta ösztöndíjban és mentori támogatásban részesülnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Tanítsunk Magyarországért programban egyetemista fiatalok tanítják a náluk fiatalabbakat, úgy tűnik, hogy a fiatalok jobb hatást tudnak gyakorolni egymásra, mint a felnőttek, a szülők. Hangsúlyozta, hogy a cégek meghatározó szerepet töltenek be a szakképzésben, mivel ők a legújabb technológiákat tudják gyáraikban, üzemeikben alkalmazni, így már a duális képzés során felkészítik a tanulókat a nagybetűs életre. Fontosnak tartja a SZINT megalapítását.

Ezután Leleszi Tibor polgármester úr emelkedett szólásra, aki kiemelte, hogy a fejlődő, szépülő Kisvárda város polgármestereként, a múltban a szakképzésben tanító pedagógusként örül annak, hogy a hátránykompenzáció helyett eljutottunk odáig, hogy a tehetséggondozásról essen szó a szakképzésben. Kérte, hogy a kollégák mindent tegyenek meg azért, hogy a hétezer diákot, gyermeket intézményeiben nevelő, oktató Kisvárda megtarthassa fiataljait.

A köszöntő beszédek elhangzása után sor került a szándéknyilatkozatok ünnepélyes aláírására.

Ezt követően dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő úr köszöntötte a megjelent vendégeket. Kiemelte, hogy milyen fontosnak tartja a talentumok kibontakozását, hangsúlyozta, hogy büszke a Master Goodra, mivel az jelentős fejlődésen esett át, és Európa egyik jelentős baromfiipari cégévé vált, büszke a kórházra, mert az nyereséges és eredményes gyógyító tevékenységet folytat, büszke Kisvárda város folyamatos fejlődésére, a városvezetés munkájára. Eredményesnek minősítette az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzést fejlesztő munkáját, méltatta a Béres Gyógyszergyár tevékenységét, mely folytatja az alapító Béres József szellemiségét, büszke a fényesligeti East-West Intermodiális Logisztikai Zrt. építőmunkájára, melynek hamarosan beérik gyümölcse, átadják a beruházást. Felidézte a MÁV-ot felügyelő miniszterként a MÁV-hoz kapcsolódó pozitív élményeit, végül hangsúlyozta, hogy a SZINT támogatásra méltó. Végül Saint-Exupery idézettel kívánt a megjelenteknek sok erőt céljaik eléréséhez:

„Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz”.

Az ünnepség végén minden aláíró megkapta a szándéknyilatkozat egy példányát, majd kötetlenül beszélgettek a megjelent vendégekkel.

A Kisvárdai Szakképzési Centrum vezetői, Bodnár Attila Sándor főigazgató úr és Matus Attila Imre kancellár úr megköszönte a vendégek megjelenését és támogatását.

Fotók forrása: Dr. Seszták Mikós Facebook oldala