Híreink

Vizer Zoltán Szakképzésért Díj átadása

2019. február 04-én elhunyt Vizer Zoltán szakmai főigazgató-helyettes úr, ennek apropóján jött az ötlet, hogy róla nevezzük el a Kisvárdai SZC kitüntetését, így jött létre a Vizer Zoltán Szakképzésért Díj.
Vizer Zoltán jelentős szerepet töltött be a város és az intézmény életében. A Bessenyei György Gimnázium tanulójaként érettségizett, osztálytársa volt Bódi László Cipő, a Republic énekese. Gimnazistaként lett a Várda Sportegyesület játékosa, később az egyesület elnöke.
Rajongott a futballért, elutazott az Európa-bajnokságra, hogy a magyar nemzeti válogatottnak szurkolhasson. Nemcsak pedagógus volt, hanem rövid ideig egy általános iskola igazgatója, majd hosszú évekig igazgatóhelyettes, önkormányzati képviselő, egy évtizedig Kisvárda Oktatási és Kulturális Bizottságának tagja, elnöke. A pedagógusi szakma csúcsaként szaktanácsadói akkreditációval rendelkező mesterpedagógus lett.

Ezek mellett fontos volt számára családja, rajongó szeretettel beszélt unokáiról. Váratlan halála mindannyiónkat megrendített.

Vizer Zoltán életútja is bizonyítja, hogy méltóan viseli intézményünk kitüntetése az ő nevét. A járványveszély miatt a díjátadás nyári időpontja a karácsonyi időszakra tolódott.
A 2020-as tanévben Bodnár Attila Sándor főigazgató úr kezdeményezésére bővült a díjazottak köre: a Kisvárdai SZC központi szervezetének munkatársai közül is részesül egy munkavállaló a díjban.
Ebben a tanévben a szakképzési centrum részeként működő intézmények oktatói testületei és intézményvezetői a következő személyeket javasolták a díjra:

- Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium
Arsziri Katalin 1985-ben szerezte diplomáját az Ungvári Egyetemen angol nyelv és irodalom szakon, az intézményben pályafutását 2000-ben kezdte meg angol nyelvtanárként. Munkáját mindig
elhivatottan végzi, sok diákja szerzett középfokú nyelvvizsgát, emelt szintű érettségit. Nagy hangsúlyt fektet a versenyfelkészítésre, a munkaközösség-vezetői munkára, a Kandó hét vetélkedőinek szervezésére.

- Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskola
Simon Jenőné matematika-fizika szakos középiskolai tanár, reálmunkaközösség-vezető.
Nevelőmunkáját a gyermekközpontúság, szakmai munkáját tantárgyainak magas szintű elsajátíttatása, lelkiismeretesség, igényesség, következetesség, önállóság, kreativitás és nagyfokú felelősségérzet jellemzi. Iskolájában közel 32 évet, a pedagógus pályán közel 40 évet dolgozott kitartó lendülettel, fáradhatatlanul.

- Kisvárdai SZ II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola
Szabó János gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes 2013 szeptemberétől dolgozik intézményében. Sokrétű szakmai tudása, kiváló kapcsolatteremtő és problémamegoldó képessége miatt gyorsan beilleszkedett az iskolai közösségbe. Tevékenységével nagyban hozzájárult az intézményben folyó oktatói, nevelői munka hatékonyságához, a felnőttoktatás és a gyakorlati képzés
megszervezéséhez. Higgadt, nyugodt személyisége, humora jó hatást gyakorol kollégáira.

- Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum
Varga Zoltán a Debreceni Egyetem matematika-fizika szakán végzett, jelenlegi intézményében kezdte pedagógusi munkáját és egy rövid megszakítástól eltekintve végig itt dolgozott. A közel 30 év alatt osztályfőnöki és munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátott, ellát. A matematikai versenyeken tehetséges diákjai szép eredményeket értek el. Fontos számára a hátrányos helyzetű tanulók támogatása is. Szakmai munkája mellett jó humora, különleges személyisége teszi Varga Zoltánt intézménye közkedvelt, értékes tagjává.

- Kisvárdai SZC Ady Endre Technikum és Kollégium
Vincze József általános igazgatóhelyettes 1985-ben szerezte a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán matematika-technika szakos diplomáját, majd 1994-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem informatika szakos oklevelet kapott. Szakmai munkája elismeréseként 2018-ban mesterpedagógus lett. Az intézményében eltöltött több mint 35 év alatt pedagógusi és vezetőhelyettesi feladatainak ellátását mindig maximális pontossággal végezte, hozzájárult az intézményi profilváltások megvalósításához. Segítőkészsége, kollegialitása elismerést váltott ki munkatársai körében

- Kisvárdai SZC központi munkaszerve
Karámos Istvánné az intézmény létrejöttétől meghatározó és elkötelezett munkatársként látja el a munkaügyi ügyintézői feladatokat. Munkáját magas színvonalon, pontosan, a jogszabályi előírások
maradéktalan betartásával, igényesen, empatikusan, segítőkészen látja el. Folyamatosan tartja a kapcsolatot az SZC részeként működő intézmények dolgozóival, segíti őket a felmerülő problémák megoldásában. Mindezek miatt tisztelik és szeretik munkatársai.

Gratulálunk a díjazottaknak!