Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. Hivatalos név (teljes név)

Kisvárdai Szakképzési Centrum

2. Székhely

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 45 488 031

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

nem releváns

6. Központi elektronikus levélcím

kisvardaszc@kisvardaszc.hu

7. A honlap URL-je

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

10. Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő – Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-13.30

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERVEZETI STRUKTÚRA
FRISSÍTVE: 2021.11.29.

1. A szervezeti struktúra ábrája
Az egyes szervezet egységek feladatai: Kisvárdai Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzat

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV VEZETŐI

FRISSÍTVE:

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail:  bodnar.attila.kszc@gmail.com
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: kisvardakancellár@gmail.com
Főigazgató-helyettes: Moldvay Zsolt
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: moldvay.zsolt.kszc@gmail.com
Gazdasági vezető: Mészárosné Végső Katalin
Telefon: +36 45 488 031
E-mail:meszaroskata79@gmail.com 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

ISKOLA NEVE

NÉV

BEOSZTÁS

TELEFONSZÁM

E-MAIL CÍM

Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

Vass Gábor

igazgató

+36 (45) 410 000  

kszcrakoczi@gmail.com

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum, 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16

Macsi Gyula

 igazgató

 +36 (44) 364 447

petofifgy@gmail.com

Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskola

4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2.

Somlyai Róbert

igazgató

+36 (44) 510 072

szakkepzofgy@gmail.com

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

4625 Záhony, Kárpát út 4.

Vass Levente

 igazgató

 +36 (45) 525 056

titkarsag.zkando@gmail.com

Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum Kollégium

4765 Csenger, Honvéd utca 5

4765 Csenger, Ady Endre utca 6.

Barcsay István

igazgató

+36 (44) 520 126

csengerady586@gmail.com

Kisvárdai Vizsgaközpont

4600 Kisvárda, Szent László utca 5.

Molnárné Tugya Anita

vizsgaközpont vezető

 +36 (45) 556-391

kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com

1.2 A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ, VAGY ALÁRENDELTSÉGBEN MŰKÖDŐ MÁS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

nem releváns

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

nem releváns

1.3 GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGY RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

nem releváns

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

1.4 KÖZALAPÍTVÁNYOK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

nem releváns

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhely

nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

nem releváns

1.5 LAPOK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: LAPOK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

1.6 FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve:
Fenntartó:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 3039300
Honlap: https://www.nive.hu 
E-mail: szakkepzes@nive.hu  

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
Honlap: https://www.nive.hu 
E-mail: szakkepzes@nive.hu 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760. A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

FRÍSSÍTVE: 2021.11.29.

Kisvárdai SZC eljárásrendje az igazgatóválasztással kapcsolatban 2021

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok – hivatkozás

Szervezeti és Működési Szabályzat -
https://www.kisvardaiszc.hu/wp-content/uploads/2021/05/SZMSZ.pdf

Alapító Okirat:

https://www.kisvardaiszc.hu/wp-content/uploads/2022/08/alapito-okirat-2022.07.01..pdf


A Kisvárdai Szakképzési  Centrum belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme érdekében – hivatkozás dátummal

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

FRISSÍTVE:

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése: Szakmai középfokú oktatás A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartóközpontól átvett gimnáziumi intézményegységben gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát. Az Arany János Tehetséggondozó Programmal, Arany János Kollégiumi Programmal és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását, támogatását és ösztöndíj folyósítását

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

092140

Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

6

092150

Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

7

092211

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

8

092212

Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásnak szakmai feladatai

9

092221

Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

10

092222

Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

11

092231

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

12

092232

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

13

092260

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

14

092270

Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok

15

092290

Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

16

093020

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

17

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

18

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

19

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

20

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

21

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

22

096040

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

23

098021

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

24

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

25

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

IV. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Kisvárdai  Szakképzési Centrum saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Kisvárdai Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind vállalkozások tekintetében.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A Kisvárdai Szakképzési Centrum – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Kisvárdai Szakképzési Centrum adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényes teljesítésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé.
A Centrum által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A Kisvárdai Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

V. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: NYILVÁNOS KIADVÁNYOK

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A kiadványok a Kisvárdai Szakképzési Centrum szervezetét, a technikumok és szakképzős iskolák képzési kínálatát mutatják be

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Papír alapúak, rendezvényeken megjelenők, online megtekinthetők és letölthetők a Kisvárdai Szakképzési Centrum honlapján.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Az anyagok ingyenesen hozzáférhetőek.

VI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

VII. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

6. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: PÁLYÁZATOK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

IX. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: HIRDETMÉNYEK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Feltöltés alatt

X. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Kisvárdai  Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

kisvardaszc@kisvardaszc.hu

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Kiss Elek
4900 Fehérgyarmat Borsodi utca 6. 1./3

e-mail: drkisselek@gmail.com

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

Frissítve: 2021.11.29.

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium
I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4625 Záhony, Kárpát út 4.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Kisvárdai  Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)

Telefonszám: 06-45-525-046
E-mail cím: titkarsag.zkando@gmail.com
Honlap: www.zkando.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email:  kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/

d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató,  a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com 
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail:kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Vass Levente

Telefon: 06-30-816-0495

E-mail: vasslevente.zkando@gmail.com

2. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Kisvárdai SzC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

4625 Záhony Kárpát út 4.

Nappali munkarend:

- Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 510411508

- Logisztikai technikus 510411506

- Közlekedésautomatikai technikus 507140406

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző 504110901

- Közszolgálati technikus 504131801

- Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11

Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05

- Vám-,jövedéki-és termékdíj ügyintéző 54 344 03

- Jegyvizsgáló 54 841 10

- Közszolgálati ügyintéző 54 345 01

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei

elérési útvonal

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

nem releváns

15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)

nem releváns

17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

Frissítve: 2021.11.29.

Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc technikum és Szakképző iskola
1. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,

Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző iskola

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Kisvárdai  Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)

Telefonszám: 06-45-410-000
E-mail cím:  kszcrakoczi@gmail.com
Honlap: rfkv.hu 

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail:  ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége: Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail:  ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email:  kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/

d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató,  a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail:  bodnar.attila.kszc@gmail.com 
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail: kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Vass Gábor

Telefon:06-20-570-2119

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám

Folyamatban

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A beiratkozás dátuma: 2022.június 22-24.

Az engedélyezett létszám fenntartói engedélyre vár.

3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei

Nem releváns

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,

Nem releváns

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az intézmény nyári időszakban július 1-től augusztus 20-ig, reggel 7.30-16.00-ig tart nyitva. Augusztus 21-től június 30-ig reggel 6-20-ig tart nyitva.

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával,

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

nem releváns

15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)

nem releváns

17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

Frissítve: 2021.11.29.

Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,

Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4765. Csenger, Honvéd u. 5.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Kisvárdai Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)

Telefonszám: 06-44-520-126
E-mail cím: csengerady586@gmail.com
Honlap: www.ady-csenger.edu.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email:  kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/

d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató,  a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com 
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail:kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Barcsay István

Telefon: +36 44 520 126

E-mail: csengerady586@gmail.com

Honlap: www.ady-csenger.edu.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium

Címe: 4765 Csenger, Honvéd utca 5.

Elérhetősége: tel.: 06-44/ 520-126; tel., fax: 06-44/ 520-125

Email: csengerady586@gmail.com

Honlap: www.ady-csenger.edu.hu

Nappali képzéseink:

5010 Gimnáziumi képzés

5020 Közszolgálati technikus (rendészet és közszolgálat ágazat)

5030 Sportedző (labdarúgás) - sportszervező (Sport ágazat)

5040 Bőrtermék készítő

5050 Kőműves

5060 Burkoló

5070 Pincér – vendégtéri szakember

5080 Szakács

5090 Pék

5100 Pedagógia 4+1 éves képzés

Felnőttképzéseink:

-          érettségi előkészítő (szakmunkás bizonyitvány, 2 év)

-          Közszolgálati ügyintéző

-          Sportedző-sport szervező

-          Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)

-          Kisgyermekgondozó, -nevelő

-          Szakács,

-          Pincér- vendégtéri szakember

-          Panziós-fogadós

-          Kőműves

-          Burkoló

-          Pék

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám

nem releváns

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei

nem releváns

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)

17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

Frissítve: 2021.11.29.

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi
Sándor Technikum

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Kisvárdai Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)

Telefonszám: 04-44/364-447
E-mail cím: petofifgy@gmail.com
Honlap: www.petofifgy.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai


Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email: kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/

d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031
E-mail:kisvardakancellar@gmail.com
Igazgató: Macsi Gyula
Telefon: 06-44/364-447
E-mail: gyulamacsi@gmail.com

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum
4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám

Kisvárdai SZC Alapítói Okirata

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei

nem releváns

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,

nem releváns

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

B/2021/001935

15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)

17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

Frissítve: 2021.11.29.

Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskola

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,

Kisvárdai Szakképzési Centrum Móricz Zsigmond Szakképző Iskola

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

Kisvárdai Szakképzési Centrum Móricz Zsigmond Szakképző Iskola

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Kisvárdai  Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)

Telefonszám: +360644510072
E-mail cím:  szakkepzofgy@gmail.com
Honlap: www.moricz-fgy.edu.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email:  kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/

d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató,  a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com 
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail:kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Somlyai Róbert

Telefon: +360644510072

E-mail: szakkepzofgy@gmail.com

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,

nem releváns

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)

17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

Folyamatban

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Feltöltés alatt

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEI

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) bekezdésében előírtakkal ellentétben. 2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1)-(2) bekezdésében előírtak ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. 3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét.

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Feltöltés alatt

IV.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

V. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: MŰKÖDÉSI STATISZTIKA

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Feltöltés alatt

3.2 KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

Frissítve: 2021.11.29.

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK

Frissítve: 2021.11.29.

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3 KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A FOGLALKOZTATOTTAK

Frissítve: 2021.01.03.

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Megnevezés

Összes foglalkoztatott létszáma 2021.

Létszám (fő)

387 fő

Személyi juttatás (ezer Ft)

1 757 122

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

229 975

Megnevezés

Összes foglalkoztatottból a vezetők létszáma 2021.

Létszám (fő)

25

Személyi juttatás: vezetők illetménye (ezer Ft)

185 903

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: TÁMOGATÁSOK

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: SZERZŐDÉSEK
Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Feltöltés alatt

IV. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KONCESSZIÓK

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: EGYÉB KIFIZETÉSEK

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

https://www.kisvardaiszc.hu/erasmus-es-hatartalanul-programok/erasmus-programban-nyert-a-kisvardai-szc-ii-rakoczi-ferenc-technikum-es-szakkepzo-iskola/


https://www.kisvardaiszc.hu/szechenyi-2020-projektek/ginop-6-1-3-17-idegennyelvi-keszsegek-fejlesztese/


https://www.kisvardaiszc.hu/szechenyi-2020-projektek/ginop-6-2-7/


https://www.kisvardaiszc.hu/szechenyi-2020-projektek/ginop-5-2-4-16-gyakornoki-program-palyakezdok-tamogatasara/


https://www.kisvardaiszc.hu/szechenyi-2020-projektek/ginop-6-2-3-17-2017-00031-azonositoszamu-a-kisvardai-szakkepzesi-centrum-atfogo-fejlesztese-lemorzsolodas-csokkentese-a-szakkepzesben-projekt/


https://www.kisvardaiszc.hu/hatartalanul-programok/hatartalanul-program-a-fehergyarmati-moricz-zsigmond-kozepiskolaban-2019/


https://www.kisvardaiszc.hu/projektjeink/a-hatartalanul-program-kereteben-szerbiaba-latogattak-a-kisvardai-szc-moricz-zsigmond-szakkepzo-iskola-diakjai-es-tanarai/


https://www.kisvardaiszc.hu/erasmus-es-hatartalanul-programok/erasmus-program-a-kisvardai-ii-rakoczi-ferenc-kozepiskolaban/


https://www.kisvardaiszc.hu/hatartalanul-programok/hatartalanul-program-a-kisvardai-ii-rakoczi-ferenc-kozepiskolaban/


https://www.kisvardaiszc.hu/projektjeink/hatartalanul-program-valosult-meg-a-zahonyi-kando-kalman-kozepiskolaban-hat-16-02-0097/


https://www.kisvardaiszc.hu/projektjeink/ginop-6-2-3-17-2017-00031-projekt-a-kisvardai-szakkepzesi-centrum-atfogo-fejlesztese-lemorzsolodas-csokkentese-a-szakkepzesben/


https://www.kisvardaiszc.hu/hatartalanul-programok/a-hatartalanul-program-kereteben-a-fehergyarmati-moricz-zsigmond-kozepiskola-diakjai-erdelyben-kirandulhattak/


https://www.kisvardaiszc.hu/szechenyi-2020-projektek/a-kisvardai-szakkepzesi-centrum-ii-rakoczi-ferenc-szakgimnaziuma-es-szakkozepiskolaja-energetikai-korszerusitese/


https://www.kisvardaiszc.hu/szechenyi-2020-projektek/a-kisvardai-szc-kando-kalman-kozlekedesi-szakgimnaziuma-es-dr-beres-jozsef-kollegiuma-energetikaikai-korszerusitese/

VII. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZBESZERZÉS

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer:
https://www.ekr.gov.hu 

Aktuális közbeszerzési terv az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Szerszámgépek közbeszerzése: https://www.kisvardaiszc.hu/kozbeszerzes/

Hardver eszközök és szoftverek közbeszerzése: https://www.kisvardaiszc.hu/hardver-eszkozok-es-szoftverek-kozbeszerzese/

Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék:
http://www.kozadattar.hu

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK

Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket a Kisvárdai Szakképzési Centrumnál Matus Attila Imre kancellár fogadja.
Postai úton: Kisvárdai Szakképzési Centrum 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
E-mail-ben: kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Szóbeli bejelentések: Kisvárdai Szakképzési Centrum
4600 Kisvárda Mártírok útja 8. kancellári iroda